Log in / Register

Заштита на лични податоци

Топер ДОО се обврзува дека нема да ги злоупотребува личните податоци внесени при процесот на нарачка.

За лични податоци се сметаат податоците со кои се утврдува идентитетот на потрошувачот (како што се име и презиме, имеил, адреса на живеење и слично).

Топер ДОО нема да ги дава ниту открива личните податоци на потрошувачот, освен во случаи кога тоа го пропишува законот.

Сите податоци на потрошувачот се чуваат строго и им се достапни само на вработените во нашата компанија. Топер ДОО и неговите партнери се одговорни за почитување на условите за приватност.

Топер ДОО се обврзува дека ќе ги заштитува личните податоци на потрошувачот и дека ќе ги евидентира само основните податоци, потребни за тековната работа.

Податоците (како што се бројот на посети, времето поминато на страницата и слично) со кои се пристапува на интернет-страницата се евидентираат автоматски. Топер ДОО има право да ги користи исклучиво за оценување на посетеноста на интернет-страницата и за подобрување на нејзината содржина и функционалност.

Во случај на промена на кои било лични податоци (на пример, адреса на достава или број на стан) кои се евидентираат во процесот на регистрација, потрошувачот е должен за промената да го извести Топер ДОО. Во случај на промена за која не е известен, Топер ДОО не одговара за каков било недостаток во поглед на нарачката односно испораката на прозводот.

Горенаведените одредби за заштита на личните податоци се однесуваат исклучиво за почетната веб-страница toper.mk, како и за сите страници во рамки на toper.mk домејнот, но не и за останатите линкови поврзани со toper.mk домејнот.

Contact

Our Store Locates at nopstyle.footer.addresses

Copyright © 2017 Toper. All rights reserved.

Powered by nopCommerce | Developed by Pro nopCommerce